PoSprzątane Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

po‑sprzatane.pl

§1

Określenie właściciela serwisu

Właścicielami serwisu są:

Arkadiusz Hajduk oraz Katarzyna Hajduk-Parkitna

wspólnicy PoSprzątane Usługi Sprzątające spółka cywilna

z siedzibą przy ul. Gen. Pułaskiego 17/50, 40‑276 Katowice

NIP: 9542805727

REGON: 383754400

Telefon: +48 798 407 866 / +48 696 287 033

E-mail: biuro@po-sprzatane.pl

§2

Polityka Cookies (ciasteczek)

Niniejsza Polityka odnosi się do ciasteczek i innych podobnych technologii oraz do wszystkich stron internetowych należących do właściciela serwisu po‑sprzatane.pl

Przez używanie stron serwisu po‑sprzatane.pl wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek i innych podobnych technologii zgodnie z tą Polityką Cookies. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek i/lub innych podobnych technologii, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania strony po‑sprzatane.pl

Co to są ciasteczka?

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub smartfonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Do czego używamy ciasteczek?

Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach. Dane eksploatacyjne zbierane przy użyciu ciasteczek mogą być także zestawiane z danymi demograficznymi (np. wiek, płeć, wielkość miejscowości) podanymi nam przez użytkowników przy rejestracji do naszych usług. W takim wypadku, zestawiane dane pozbawione są wszelkich oznaczeń identyfikujących użytkownika (anonimizacja). Do realizacji celów wskazanych powyżej, po-sprzatane.pl może współpracować z partnerami biznesowymi, np. reklamodawcami, firmami badawczymi.

Na stronie po-sprzatane.pl mogą być używane dwa rodzaje ciasteczek – sesyjne oraz stałe. Te pierwsze pozostają na Twoim urządzeniu jedynie podczas korzystania ze strony. Ciasteczka stałe pozostają na Twoim urządzeniu tak długo jak długo mają ustawiony czas życia lub do momentu kiedy je usuniesz.

Czy używamy ciasteczek podmiotów trzecich?

Tak, korzystając ze strony po-sprzatane.pl możesz otrzymywać ciasteczka pochodzące od współpracujących z nami podmiotów trzecich takich jak np. Facebook, Google, Twitter. Więcej informacji na temat tych ciasteczek możesz znaleźć na stronach internetowych poszczególnych podmiotów trzecich.

W jaki sposób mogę zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek albo je usunąć?

Większość przeglądarek internetowych jest ustawionych na automatyczne przyjmowanie ciasteczek. Możesz jednak zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby ciasteczka były blokowane – w całości lub w jakiejś części, np. tylko od stron trzecich, albo aby każdorazowo otrzymywać komunikat w momencie kiedy ciasteczka są wysyłane na Twoje urządzenie. Pamiętaj jednak, że jeżeli zablokujesz używane przez stronę ciasteczka, może to negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania z po-sprzatane.pl, na przykład możesz nie być w stanie poprawnie wyświetlić strony. Uniemożliwisz nam także zbieranie anonimowych informacji na temat używania naszych stron w celu stałego poprawiania zawartości strony.

§3

Oświadczenie administratora danych

Arkadiusz Hajduk oraz Katarzyna Hajduk-Parkitna prowadzący wspólnie działalność gospodarczą jako wspólnicy PoSprzątane Usługi Sprzątające spółka cywilna, realizując obowiązki informacyjne dotyczące ochrony danych osobowych, wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1) ("RODO"), w związku z pozyskaniem od Pani/Pana danych osobowych przekazujemy następujące informacje:

1. ADMINISTRATOR DANYCH

Współadministratorami podanych przez Panią/Pana danych osobowych są: Arkadiusz Hajduk oraz Katarzyna Hajduk-Parkitna, prowadzący działalność gospodarczą jako wspólnicy Posprzątane Usługi Sprzątające spółka cywilna w Katowicach (40‑276) przy ul. Gen. K. Pułaskiego 17/50. Preferowany kontakt następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@po-sprzatane.pl

Współadministratorzy nie ustanowili inspektora danych osobowych.

2. UZGODNIENIA DOTYCZĄCE WSPÓŁADMINISTROWANIA

W drodze porozumienia zawartego pomiędzy Arkadiuszem Hajdukiem oraz Katarzyną Hajduk-Parkitną (dalej nazywani Współadministratorami lub Wspólnikami), w związku z zawartą umową spółki cywilnej, strony ustaliły, że wszystkie obowiązki wynikające z przepisów RODO Wspólnicy będą wykonywać wspólnie i solidarnie, co oznacza, że w celu zgłoszenia się do administratora można się skutecznie zgłosić do Arkadiusza Hajduka lub Katarzyny Hajduk-Parkitnej, według wyboru zgłaszającego/żądającego.

3. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizowaną umową, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Ponadto dane będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, jakim jest możliwość obrony przed roszczeniami lub ich zadośćuczynieniu. Dane osobowe mogą być wykorzystane w celu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie informacji podanych przez Pana/Panią przy zawarciu umowy, tj.: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, danych kontaktowych (adres poczty elektronicznej oraz numeru telefonu) oraz NIP (w przypadku przedsiębiorców).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak ich brak może skutkować niemożnością realizacji umowy.

Pani/Pana dane nie posłużą do podejmowania zautomatyzowanej decyzji, w tym profilowania czyli zautomatyzowanego przetwarzania danych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

4. INFORMACJA O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami przetwarzanych danych osobowych mogą być podmioty zaangażowane w obsługę księgową/rachunkową oraz świadczącym na rzecz Współadministratorów usługę wsparcia IT, w tym usługę hostingu. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

5. CZAS PRZETWARZANIDA DANYCH OSOBOWYCH

Dane będą przechowywane do czasu wykonania wszystkich zobowiązań wynikających z zawartej umowy, zaś po jej zakończeniu przez okres, w którym strony umowy mogą skutecznie zgłaszać względem siebie roszczenia wynikające z umowy, jak również przez okres, w którym uprawnione organy państwa mogą żądać dostępu do tych danych w ramach prowadzonych czynności kontrolnych, w tym w szczególności kontroli podatkowej.

6. UPRAWNIENIA WZGLĘDEM WSPÓLADMINISTRATORÓW DANYCH

Osoba, które dane dotyczą, ma prawo do żądania od Współadministratorów:

  1. dostępu do własnych danych osobowych
  2. sprostowania tych danych, które są nieprawidłowe
  3. usunięcia danych
  4. ograniczenia przetwarzania danych
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
  6. do przenoszenia danych

Ma Pani/Pan również prawo do bycia zawiadomionym o naruszeniu ochrony Pani/Pana danych osobowych, jeżeli powoduje to wysokie ryzyko naruszenia Pani/Pana praw lub wolności. Wymienione uprawnienia będą realizowane w zgodzie z wymogami prawa, w tym przepisami RODO.

W celu skorzystania ze wskazanych uprawnień można zgłosić się do któregokolwiek ze Współadministratorów lub przesłać wniosek na adres Współadministratora listownie lub mailem. Dane kontaktowe są podane powyżej.

W związku z przetwarzaniem danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych na potrzeby takiego marketingu. Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.